Время в зеркале науки
Червень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Конкурси


У рамках проекту „Час у дзеркалі науки ” восени 2010 року були проведені конкурси, у яких взяли участь як відомі науковці, так і ті, хто ще сидить на студентській лаві. А саме:
 
 
Конкурс перекладних робіт зарубіжних вчених
 
Конкурс передбачав переклад з іноземних мов наукових робіт, присвячених проблемі часу, які раніше не були перекладені українською чи російською мовами.
 
Мета конкурсу:
- ознайомити українських вчених із зарубіжними науковими працями з цієї проблематики, які раніше не перекладалися українською чи російською мовами;
- показати ступінь вивченості проблеми часу в науковій системі координат зарубіжних країн;
- сприяти популяризації інтересу до проблеми часу серед українського суспільства
 
За підсумками конкурсу були перекладені та видані книги, присвячені проблемі часу: Ніклас Луман "Час і системна раціональність", Валері Брайсон" і книга під редакцією Джозефа Гліксона "Плануючи час майбутнього. Проспективна пам'ять, що грунтується на часі". Проведено серію презентацій книг, перекладених та виданих у рамках проекту. Їх примірники безкоштовно передані до наукових і вузівських бібліотек України та Росії. З електронними версіями презентованих книг можна ознайомитися на у підрозділі "Матеріали", а також на сайті Національної парламентської бібліотеки України.
 
 
Конкурс студентських наукових робіт
 
Конкурс проводився для української молоді, яка цікавиться проблемою часу.
 
Мета конкурсу:
- викликати інтерес у молоді до цієї надзвичайно цікавої класичної проблеми;
- залучити українських студентів до наукових досліджень філософських, соціальних, психологічних та інших аспектів часу;
- виступити каталізатором формування майбутніх українських науковців, які займатимуться дослідженням проблеми часу.
 
 
 
Конкурс наукових робіт учених
 
Конкурс передбачав надання конкурсантами наукових робіт (у форматі статей), направлених на дослідження проблеми часу.
 
Мета конкурсу:
- спрямувати вектор наукових інтересів українських вчених на вивчення філософських, соціальних, психологічних та інших аспектів проблеми часу;
- поповнити наукову спадщину нашої країни новими працями, присвяченими цій вельми цікавій, різноплановій та малодослідженій проблемі;
- задіяти передовий науковий потенціал України у процесі вивчення проблеми часу.
 
Роботи конкурсантів-переможців опубліковані у науковому періодичному виданні "Гуманітарні студії", рекомендованому ВАК України.
 
 
Девіз проекту – „Час вивчати час”. Оргкомітет проекту висловлює подяку усім, хто приступив до цього захоплюючого дослідження вже сьогодні та взяв участь у конкурсах в рамках проекту „Час у дзеркалі науки”!