Время в зеркале науки
Грудень 9
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Ніклас Луман (1927 – 1998 рр.)


Зв'язок комплексності та відбору, з якого ми виходимо, не є описом стану. Він вже має своїм наслідком час, він здійснюється лише завдяки часу та лише у часі. Час є основою необхідності відбору у комплексних системах
 
Ніклас Луман. Соціальні системи. Нарис загальної теорії.
 
Луман доводив, що комплексна система необов’язково має спиратися на незворотну послідовність у часі, навіть більше: вона повинна відмовитись від синхронізації, оскільки має бути здатною передбачати та перехоплювати ризик, що виникає в результаті її часової невідповідності навколишньому світу. Відповідно, даний процес пристосування потребує часу. Таким чином, відносно системи та навколишнього світу повинні існувати вбудовані зсуви у часі, що взаємодоповнюють, виправляють себе, та вони необов’язково мають бути одночасними та безперервно слідувати один за одним. Системи можуть підготовлювати реакції, можуть тримати їх напоготові на будь-який випадок; вони можуть реагувати на миттєві можливості або перешкоди тривалими процесами, або припиняти реакцію, при цьому не руйнуючись. Встановлено, що стабільність очікувань базується на постійному припинені та відновленні дій. Флуктуація матеріалу подій є передумовою того, що очікування, на відміну від всіх змін, можливо формувати та утримувати. Відповідно, це забезпечує темпоральну комплексність системи. Така система не є стабільною у часі, вона завжди має прилаштовуватись до змін власних структур. Таким чином, система забезпечує своє самооновлення у навколишньому світі, який постійно висуває нові вимоги.
 
 
Про часу Н.Лумана ви можете прочитати:
 
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Никлас Луман; [пер. с нем. И. Д. Газиева]. – Санкт-Петербург, Наука, 2007.