Время в зеркале науки
Травень28
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Олександр Анісов (народ. 1955 р.)


Індивідуальний досвід кожного з нас безумовно  свідчить
про те, що течія часу – феномен об’єктивний,
тоді як прискорення або уповільнення течії часу 
сфера суб’єктивних переживань
 
Олександр Анісов
 
Аналізуючи проблему часу, Анісов виокремлює його фундаментальні властивості, достроково визнаючи час за об’єктивний феномен. Перша властивість часу полягає у його здатності до упорядкування. Час, таким чином, створює суворе відношення порядку «раніше, ніж», що доповнене окремими відношеннями одночасності, симетричності, еквівалентності. Другою фундаментальною властивістю часу є унікальні індивідуалізовані події. Послідовності таких подій утворюють історію, що відповідає певній сфері реальності. Кількісне розрізнення подій на минуле, теперішнє та майбутнє є третьою фундаментальною властивістю часу. Відповідно, течія часу складає четверту властивість. Її значення полягає у тому, що подія майбутнього стає подією теперішнього, подія теперішнього - подією минулого, а подія минулого - подіями ще більш віддаленого минулого. Але це зовсім не означає, що час необхідно поділяти на об’єктивний чи суб’єктивний. Всі процеси відбуваються у часі, окрім самого часу, тому зайвим є «примноження сутностей без необхідності». З цим пов’язана п’ята фундаментальна властивість часу – його універсальність.  А оскільки минуле неможливо повернути, навіть якщо ми звертаємось до минулих подій у нашій уяві, це лише будуть копії минулих подій, то ми маємо справу з незворотністю часу – його шостою фундаментальною властивістю. Минуле не можливо повернути, майбутнє – визначити, воно принципово нефіксоване (сьома властивість). Теперішньому, поки воно існує, відповідає своє минуле та своє майбутнє. Коли теперішнє відходить у минуле, один з моментів минулого майбутнього стане теперішнім. Час змінюється як по відношенню до подій, що його складають, так і по відношенню до його предикатних характеристик й елементів його структури. Вся структура разом з тривалим теперішнім та відповідними йому минулим та майбутнім у Анісова отримує назву метамоменту, що і є восьмою фундаментальною властивістю часу. 
 
 
Про час у Анісова ви можете прочитати:
 
1. Анисов А. М. Темпоральный универсум и его познание / А. М. Анисов. – М.: РАН; Институт философии, 2000. – 208с.
2. Анисов А.М. Свойства времени // Логические исследования. Вып. 8. – М.: Наука, 2001. – 320 с.; С. 5-25.