Время в зеркале науки
Грудень 9
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Платон (427-347 рр. до н.е)


Деміург замислив створити певну рухливу подобу вічності; створюючи небо, він разом з ним створює для вічності, що є у єдиному, одвічний образ, який рухається від числа до числа, який ми назвали часом
  
Платон. Твори в 3-х томах
  
У Платона ми зустрічаємо першу в історії спробу створити розгорнуту концепцію часу. Давньогрецький філософ досліджував діалектику «єдиного» та «іншого», проблема часу пов’язана з буттям «єдиного», оскільки якщо „єдине „належить буттю, то воно належить і часу. Так, серед головних параметрів часу Платон виокремлював: рух; зв’язок з небом, що є астральним орієнтиром відліку часу; зв’язок з числом як мірою часу. Відповідно, з параметрами мають існувати і різновиди часу – минуле та майбутнє, але у жодному разі вони не належать до вічності, якій  належить лише «є». Поміж тим, «було» та «буде» є віднесеними лише до виникнення, що постає у часі, бо і те, й інше є рухами. Таким чином, Платон створив субстанційну, статичну концепцію часу.
 
Про час у Платона ви можете прочитати:
 
Платон. Сочинения в 3-х томах. - М., 1972. - Т.3.