Время в зеркале науки
Вересень25
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Підсумки конкурсів підведено


Експертна комісія оцінила конкурсні роботи та оголосила остаточні результати конкурсів у рамках проекту "Час у дзеркалі науки".
 
Отже, призерами конкурсу для науковців стали:
 
І місце
Наталія Бойченко - кандидат філософських наук (Університет менеджменту освіти НАПН України), за роботу "Роздуми про історію поняття "часи"
 
ІІ місце
Олександр Анопрієнко - кандидат технічних наук (Донецький національний технічний університет) за роботу "Нооритми та час в інформаційну епоху"
Олексій Полунін - кандидат психологічних наук (Інститут соціальної та політичної психології Національної Академії педагогічних наук України) за роботу "Математичні операції з суб’єктивними часовими інтервалами: дослідження часового виміру досвіду індивіда та особливостей функціонування часового механізму"
 
ІІІ місце
Наталія Скок - за роботу  "Особливості сприйняття суб’єктивного часу як основа 
формування соціальної поведінки індивіда"
 
(Донецький державний інститут управління)
 
 

Антон Дробович - асистент кафедри філософської антропології Національного педагогічного університету М.П. Драгоманова за роботу "Проект темпоральної аксіоматики та її зв'язок із суспільним устроєм і етикою" 
Максим Карповець - аспірант Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття"
 
Заохочувальні премії
Максим Андрущенко, Олексій Якубін - за роботу "Політичний час: мікро-, мезо- та макрорівні"
Анатолій Біч - за роботу "Дуальна сутність часу"
В'ячеслав Циба - за роботу "Структури часу і розуміння у герменевтиці Вільгельма Дільтея"
Ольга Мормуль - за роботу "Часовий концепт екології культури" 
Оксана Кожемякіна - за роботу "Довіра у вимірах соціального часу" 
Владислав Соловйов - за роботу "Візуальний образ фізичного часу" 
 
Призерами конкурсу студентських наукових робіт стали:
 
І місце
Анна Чудова - студентка  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу "Глокальність часу у крос-культурному менеджменті"
 
ІІ місце 
Дмитро Прокопчук, Ігор Савченко, Андрій Осаволюк - студенти факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Три парадигми аналізу часу в політичних науках " 
Тетяна Руринкевич - студентка філософського факультету Львівського наіонального університету імені Івана Франка за роботу "Особливості сприйняття категорій „час” та „гроші” приватними підприємцями та працівниками державних структур
 
ІІІ місце
Олександра Гончарова - студентка філософського факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу "Взаємовпливи інтерсуб'єктивної темпоральності і політичного курсу: передумови і можливості прогнозування"
Тетяна Ільчук - студентка факультету правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Час, який прощає"
Андрій Джигіта - студент філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за роботу "Проблема часу в філософії Едмунда Гуссерля"
 
 
Заохочувальні премії
Людмила Чудова - за роботу "Час - гроші або нова економічна категорія
Олена Скрипник - за роботу "Хибність сприйняття категорії часу людською психікою та наслідки цього при аналізі історичних подій"
Катерина Післар - за роботу  "Час та Інший: досвід переосмислення М.Гайдеггера"
Ігор Загребельний - за роботу "Сотерологічний аспект розуміння часу у християнстві"
Денис Предко - за роботу "Сприйняття часу: релігійний та культурно-історичний аспекти" 
 
 
Висловлюємо щирі вітання призерам конкурсу!
 
Оргкомітет проекту "Час у дзеркалі науки" дякує всім учасникам конкурсу за те, що відгукнулися на проект, та висловлює надію на плідне співробітництво в подальшому.