Время в зеркале науки
Вересень25
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Еміль Дюркгейм (1858-1917 рр.)


У різні часи живуть різні спільноти (племена, міста, професійні та вікові групи, класи), різні організації забезпечують специфічні часові рамки для своїх членів, а кожному типу людської діяльності (політичної, економічної, релігійної) відповідає власна  часова матриця
 
Еміль Дюркгейм. Про поділ суспільної праці.
 
Для Дюркгейма час – це «соціальний факт» або «колективне уявлення», еманація колективного досвіду та соціальної організації суспільства. Та як таке, воно соціально конструюється. Тобто всі члени суспільства мають спільну часову свідомість, час є соціальною категорією думки, продуктом суспільства. Колективний час є сумою часових процедур, що разом утворюють культурний ритм даного суспільства. Дюркгейм виокремлював моральну та символічну основу суспільства, в якій соціальна дія структурується у часі завдяки формі морального обов’язку. Таким чином, соціальний час має узгоджувати спільні з моральним порядком позиції. Дана узгодженість має відбуватися у всіх діях: від рутинних до символічних. Тобто, подібно до інших соціальних фактів, час забезпечує нормативну регуляцію соціального життя і тим самим впливає на суспільство, формує своїх власних творців. Як бачимо, тут наявна певна діалектика, а саме: час відображає ритм колективних дій та одночасно сам регулює такі дії. 
 
 
Про час у Е.Дюркгейма ви можете прочитати:
 
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм; [пер. с фр. А. Б. Гофман]. – М.: Канон, 1996.