Время в зеркале науки
Вересень25
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Норберт Вінер (1894 – 1964 рр.)


Час – внутрішній засіб організації через повторюваність, тривалість, ритм тощо. Кількість інформації у системі є мірою організованості системи, а час відображає вік системи, спрямованість її руху
 
Норберт Вінер. Кібернетика і суспільство.
 
Вінер зазначав, що здатність системи до відтворення та збереження забезпечується інформацією. Існує дві сторони інформації: інформація як здатність, властивість систем відтворювати, зберігати та використовувати структуру; інформація як «модель», образ системи. Відповідно, повне уявлення про інформацію включає в себе як «модель», так і здатність отримання даної моделі. Якщо інформація – це передача, відображення багатоманітності у будь-яких об’єктах та системах, то саме час є іншою стороною інформації. Час виражає динаміку змісту, послідовність змін, процесуальність та становлення буття, порушення його меж, оскільки кожна зміна у системі, що сприймає інформацію, виходить з певної послідовності станів. Відповідно, інформація існує у часі, а час змінюється під впливом інформації - таким чином, система забезпечує своє відтворення.
 
 
Про час у Н.Вінера ви можете прочитати:
 
Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; [пер. с англ. Е.Г. Панфилова, общ. ред. Э.Я. Кольмина]. – М.: Издательство иностранной литературы, 1958.