Время в зеркале науки
Грудень 9
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Ілля Пригожин (1917-2003 рр.)


З точки зору ідеалу
детермінізму саме поняття
історії є позбавленим сенсу.
Рух небесних тіл не може
мати історії, тому ми
можемо вирахувати
затемнення незалежно від
того, чи відбулося воно у минулому
чи має відбутися у майбутньому
 
Ілля Пригожин
 
Пригожин, досліджуючи неорганічний світ, замість часової координати Ньютона вводить оператор «Т», який він розуміє як історичний час, внутрішній вік системи, що виражає незворотну спрямованість та істотну відмінність між минулим та майбутнім. Дослідник розглядає час як «ключ до розуміння природи», що відкриває нові горизонти для пізнання часу. Природознавство, на думку Пригожина, на відміну від історії, не може обмежитись лише аналізом минулих подій та явищ. У передбаченні майбутніх подій ми можемо керуватися лише досвідом, який пов’язаний з минулим та теперішнім. Цілісність опису чи то світу, чи то історії, явища або суб’єкта потребує створення єдиної картини минулого та теперішнього. Якщо у теперішньому існує минуле та майбутнє, немає жодної принципової онтологічної різниці між часами – теперішнім, минулим, майбутнім.
 
 
Про час у І.Пригожина ви можете прочитати:
 
1. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989, № 8.
2. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. - М.: Мир, 1990.
3. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986.