Время в зеркале науки
Травень28
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Сергій Аскольдов (1871-1945 рр.)


Відповісти на питання,
що таке час - те ж саме,
що відповісти на питання,
що таке зміна…
Час, тобто, зміна є саме буття
 
Сергій Аскольдов
 
У процесі вирішення проблеми часу Аскольдов був зацікавлений у віднайдені «мостів» між фізичним та філософським знанням про час. Дослідник вважав, що уявлення про онтологічний час потрібно співвідносити з уявленням про зміну, а уявлення про фізичний час – про рух. Зміна є сутністю часу, що ускладнена лише різними подробицями та обставинами, які відповідають на питання, як ці зміни здійснюються. Фізичний же час є рухом, що рухом вимірюється. Таким чином, принципова відмінність фізичного та філософського поняття часу обумовлена тим, що у фізичному підході час зіставляється з простором. Але подібне зіставлення втрачає сенс у філософському підході, оскільки в ньому найголовнішу роль відіграє зіставлення тих чи інших категорій з категорією буття. Відповідно, час і є самим цим буттям. З іншого боку, простір та протяжність не є ані самим буттям, ані його властивістю, а тільки зовнішнім відображенням певного виду буття (чуттєвої матерії) у свідомості.
 
 
Про час у С.Аскольдова ви можете прочитати:
 
Аскольдов С.А. Время и его преодоление // Мысль, 1922. № 3.