Время в зеркале науки
Липень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Олександр Левич


Час – це одне з найменш визначених
понять науки. Пізнання часу має
зводитись до створення таких
«конструкцій часу», які найкраще
могли б відображати інтуїтивні
уявлення про час
представників різних наук
 
Олександр Левич
 
Розв'язуючи проблему пізнання часу, Левич розробляє модель «конструкції часу». Сутність даної моделі полягає у наступному: всі зміни «природних систем», тобто таких матеріальних утворень як жива клітина, живий організм, людське суспільство має зводитись до зміни їхнього складу, а саме: у клітини є атоми та молекули, у живому організмі – клітини, у людському суспільстві – люди. Автор застосовує поняття «узагальнений рух» або «генеральний процес», під яким розуміє зміну складу природних систем. Поняття ж «течія часу» має бути синонімічним поняттю «генеральний процес». Також до своєї моделі «конструкція часу» Левич вводить поняття «простір станів», що означає абстрактний математичний простір, точками якого є елементи «природної системи». Сама ж система є певним об’ємом цього простору, що охоплює всі ті елементи, з яких у даний момент складається система. У такій абстрактній моделі «генеральний процес» або «течію часу» можна уявити як потік точок  простору, що пролітають через горизонти системи. Левич зазначає, що якщо модель «конструкції часу» застосувати до таких надмолекулярних природних систем як живий організм або людське суспільство, то терміни «час», «рух», «простір» матимуть метафізичний сенс. Дану модель необхідно екстраполювати до глибинних рівнів організації матерії. Відповідно на таких глибинних рівнях, де елементарні частини недосяжні для спостерігача, «генеральний процес» можна уявити як матеріальний потік переделементів, що йде з глибин. Такий потік і є субстанційним часом або "породжуючим потоком".
 
 
 
Про час у О.Левича ви можете прочитати:
 
Левич А. П.  Время – субстанция или реляция? Отказ от противопоставления концепций / А. П. Левич // Философские исследования. – 1998. – №1. – С.134-156.
Левич А. П. Субституционное время естественных систем / А. П. Левич // Вопросы философии. – 1996. – №1. – С.45-71.
Левич А.П. На пути к пониманию феномена времени: конструкции времени в естествознании. Часть 3. Методология. Физика. Биология. Математика. Теория систем. Предисловие / Под ред. А.П.Левича. // М.: Прогресс-Традиция, 2009. — 480 с.