Время в зеркале науки
Червень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Валері Брайсон "Гендер і політика часу. Феміністська теорія і сучасні дискусії”


Переклад монографії британської дослідниці Валері Брайсон російською мовою є результатом конкурсу
 
 
серед українських науковців, яким пропонувалось у рамках проекту "Час у дзеркалі науки" перекласти російською та українською мовами роботи зарубіжних авторів на тему часу.
 
 
  
 
Перекладач монографії – кандидат політичних наук Олексій Якубін, у площині наукових інтересів якого лежить новий напрямок сучасної науки - політика часу.
Монографія „Гендер і політика часу. Феміністська теорія і сучасні дискусії” – одна з найбільш відомих робіт Валері Брайсон. Вона присвячена фемінінстській теорії та політиці часу, де авторкою застосовується оригінальний підхід до проблематики: з точки зору феміністської теорії розглядається взаємозв’язок темпоральних пропозицій політичної теорії, темпоральних культур, а також засобів використання часу у капіталістичних суспільствах та сучасних соціальних державах.
 


Валери Брайсон "Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии"