Время в зеркале науки
Червень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Матеріали

Збірник наукових статей переможців Міжнародного конкурсу для студентів і аспірантів

Философские, политические и социально-психологические аспекты проблемы времени
 
Сборник научных статей
 
Серия "Время в зеркале науки". - К.: "Центр учебной литературы", 2011. - 190 с.
 
 


Сборник научных статей "Философские, политические и социально-психологические аспекты проблемы времени"
Книга "Плануючи час майбутнього. Проспективна пам’ять, що грунтується на часі"

Плануючи час майбутнього. Проспективна пам’ять, що грунтується на часі.
 
За редакцією
Джозефа Гліксона,
Михаїла Мислободського
 
Планируя время будущего. Основанная на времени проспективная память. 
 / Под ред. Д. Гликсона, М.  Мыслободского  –  Пер. с англ.  – К.: Центр учебной
литературы, 2011. — 244 с. 
 


Планируя время будущего. Основанная на времени проспективная память
Валері Брайсон. "Гендер і політика часу. Феміністська теорія і сучасні дискусії”

Брайсон В. 
Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии.–  
Пер. с англ.  – К.: Центр учебной литературы, 2011. — 248 с.


Гендер и политика времени. Феминистическая теория и современные дискуссии
Ніклас Луман "Час та системна раціональність"

Луман Н. 
Час і системна раціональність.– Перекл. з нім.  – К.: Центр учбової літератури, 
2011. — 224 с.


Час та системна раціональність
Матеріали виступів учасників конференції "Час у дзеркалі науки"

Час у дзеркалі науки: І Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 бе-
резня 2011 року): Матеріали виступів. –К. Центр учбової літератури, 2011. — 408 с


Час у дзеркалі науки
Гуманітарні студії "Час у дзеркалі науки". Ч. 1-2.

Час у дзеркалі науки. Время в зеркале науки. Спеціальний випуск збірника
наукових праць «гуманітарні студії». Частина 1. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 320 с.
 
Час у дзеркалі науки. Время в зеркале науки. Спеціальний випуск збірника
наукових праць «гуманітарні студії». Частина 2. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 236 с.
 


Гуманітарні студії "Час у дзеркалі науки". Ч. 1. Гуманітарні студії "Час у дзеркалі науки". Ч. 2.