Время в зеркале науки
Вересень25
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Петер Штомпка (народ. 1944 р.)


Життя – ніщо інше, як рух, прагнення та зміна. Коли зміна відсутня, то й життя немає, настає смерть
 
Петер Штомпка. Соціологія соціальних змін.
 
Штомпка розглядав суспільство не як статичний, стабільний стан, а як процес – невпинний потік подій. Суспільство може існувати лише остільки, оскільки всередині нього щось відбувається, щось змінюється, тобто онтологічно суспільство не існує і не може існувати у незмінному стані. Вся соціальна реальність є динамічним потоком змін різної швидкості, інтенсивності, ритму, темпу. Суспільство перебуває у постійному русі від минулого до майбутнього. Його теперішнє – просто фаза між тим, що відбулося, і тим, що відбудеться. У теперішньому існують відгомони, сліди минулого та потенційні ростки майбутнього. Природа суспільства така, що її попередні стадії причинно пов’язані з поточною, теперішньою фазою, а вона, в свою чергу, формує грунт для подальшої. Таким чином, кожен соціальний феномен або подія пов’язані з іншими, тобто абсолютно окремих, унікальних або ізольованих феноменів, подій не існує. Також Штомпка виокремлював певні вимоги, що утворюють соціальний час, а саме: синхронізацію, координацію, послідовність, своєчасність, темп, диференціацію.
 
 
Про час у П.Штомпки ви можете прочитати:
 
Штомпка П. Социология социальных изменений / Петр Штомпка; [пер. с англ., ред. В. А. Ядов]. – М.: Аспект Пресс, 1996.