Время в зеркале науки
Грудень 9
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Гуманітарні студії."Час у дзеркалі науки". Ч. 1-2.


За підсумками конкурсів у рамках проекту "Час у дзеркалі науки" було видано спеціальний випуск збірника "Гуманітарні студії", до якого увійшли наукові роботи усіх призерів конкурсів для науковців, так і для студентів. Збірник видано за сприяння ініціатора проведення в Україні проекту "Час у дзеркалі науки" - російської недержавної науково-освітньої установи ІрлЄМ (Інститут Ритмології Євдокії Марченко).
 
До першої частини збірника увійшли дослідження українських науковців, що присвячені феномену часу.
Статті містять розгляд класичних філософських інтерпретацій проблеми часу, спроби їх нового авторського осмислення, сучасні міждисциплінарні наукові підходи до філософських, соціально-політичних, психологічних, культурологічних та інших аспектів проблеми часу. Відображені у збірнику дослідницькі напрями розкривають вплив феномену часу на політику, економіку та соціум в цілому.
 
До другої частини збірника увійшло 11 накових робіт, які перемогли у студентському конкурсі.
Усі вони вирізняються своєю актуальністю та самостійністю авторського підходу. Тематика праць охоплює логіко-гносеологічний аналіз змісту категорії часу, осмислення місця проблеми часу в політичній науці, вивчення розуміння часу в аспектах історичної еволюції, розвитку економіки, культури та права. Гуманітарні студії."Час у дзеркалі науки". Ч. 1. Гуманітарні студії."Час у дзеркалі науки". Ч. 2.