Время в зеркале науки
Липень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Наукові статті учасників Міжнародного конкурсу для студентів і аспірантів


До цього розділу увійшли ті конкурсні роботи, які, хоча й не отримали призових місць у рамках Міжнародного конкурсу, усе ж були відзначені експертною комісією як статті високого наукового рівня. Проблеми, які піднімають їх автори у своїх дослідженнях, належать до найбільш актуальних в умовах розвитку сучасного суспільства. Ознайомлення із цими роботами буде, безперечно, корисним та пізнавальним для широкого загалу.
  
 
Зміст 
 
Акелян Н. Проблема існування майбутнього у теперішньому: аналіз ініціативності й автономності студентів
Білоконенко Д. 
Час через призму архітектурних ансамблів та його соціокультурне втілення у житті людини
 
Богданов Д. Віртуальний час: особливості його суб'єктивного сприйняття 
Бойко С. Час у світосприйнятті людини в постіндустріальну епоху  
Бондар О. Діалектика часу в теоретичному пізнанні
 
 
 
 
Волковський В. 
Новочасність як проблема історико-філософської науки
 
 
Гончарова О.
Час події. Пізнання політичної реальності категоріями часу
Гошилик Н. 
До проблеми концептуальної та передконцептуальної природи часу
 
Джигіта А. Потік свідомості та іманентний час у феноменологічній концепції Едмунда Гуссерля
Жуленков О. Універсальний механізм розвитку систем у часі  
Карповець М. Повсякденний і святковий час міста: від монотонності до сакралізації людського буття
Коваленко Т., Цибулько О. 
Уроборос і безчасся: до питання про радянську та пострадянську темпоральність
 
Копилова А. Фаталізм та його логічний аналіз
 
Кузин І. 
Віртуалізація та її вплив на формування сприйняття час
 
   
Лунін О. Модель часового процесу: структура, властивості, рух
Мартинова Д. Особливості структури часових уявлень у хворих на алкоголізм  
Матіцин О. Проблема відображення понять “час” і   “позачасове” в європейському образотворчому мистецтві 
Никоноров О. Проблема часу в контексті політичного розвитку сучасності
Отріщенко Н. 
Сакральний час у релігійній та магічній символічних системах
 
 
 
 
 
Смірнова І. Дослідження умов використання знаково-символічних засобів часової організації наукової діяльності 
Терещенко С. 
Теорія шестивимірного простору П. Успенського
 
 

Туренко В. До питання про (поза)часовість любові
Харьков Д. Апріорно-праксеологічний підхід до аналізу ролі часу в суспільному житті 
Чудова А., Чудова Л. Кількісні та якісні підходи до оцінки вартості часу 
Шабанова Н. "Людина можлива" і час 
 
Усі матеріали подані в авторській редакції.  
 


Статті